ראשי » מרכז המידע של יד לאחיות » קביעת אחוזי הנכות לפי ביטוח לאומי – איך זה קורה?

קביעת אחוזי הנכות לפי ביטוח לאומי – איך זה קורה?

כל אדם שסובל מבעיות בריאותיות, בעיות נפשיות או נכות כלשהו, יכול לפנות לביטוח לאומי ולקבל קצבת נכות. מתוך קצבה זו ניתן לממן בין היתר תרופות, עזרה מקצועית וגם כלכלה שוטפת, לצד מימון הגעתה של מטפלת סיעודית באופן קבוע או לכמה שעות בכל יום.

הדיון בנושא קצבאות הנכים בחודשים האחרונים, מעלה את השאלה הברורה – כיצד נקבעים אחוזי הנכות לפי ביטוח לאומי ואיך מתבצע התהליך שבסופו ניתן לקבל קצבה חודשית ולהיעזר בה לקבלת עזרה סיעודית.

קביעת אחוזי נכות

השלבים בדרך לקביעת אחוזי הנכות על ידי ביטוח לאומי

פנייה לביטוח הלאומי

השלב הראשון הוא כמובן פנייה לביטוח הלאומי. במסגרת הפנייה ממלאים פרטים ומגישים טפסים על פי הדרישה. את הטפסים ניתן להוריד באתר הביטוח הלאומי. לאחר הגשת הטפסים, יש לבצע מבחנים רפואיים לפי הנחיות הביטוח הלאומי או להגיש מסמכים מטעם הרופא המטפל.

מבדקים רפואיים

השלב השני בתהליך קביעת אחוזי הנכות הוא ביצוע מבדקים רפואיים. המבדקים מבוצעים על פי תקנות הביטוח הלאומי על ידי רופאים מומחים המלווים את התהליך. במקרים מסוימים, ניתן להגיש מסמכים מהרופא המטפל באופן אישי ולא להסתמך על מבדקים רפואיים של רופאי הביטוח הלאומי, בהתאם לסוג הנכות.

המבדקים הרפואיים מספקים סוג של חוות דעת המאפשרת לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם. על סמך חוות הדעת הרפואית הזו, ינתנו זכויות וביניהן גם אפשרויות קבלת מטפלת סיעודית כחלק מקצבת הנכות.

ועדה רפואית

הועדה הרפואית היא הקובעת בסופו של דבר את אחוזי הנכות של כל אזרח בישראל, המגיש בקשה לקבלת קצבה. הועדה סוקרת את כל המסמכים, את חוות הדעת הרפואיות ואת כל הנתונים לפי תקנות הביטוח הלאומי. התקנות מתבססות על רשימה בה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי שצוין.

במידה ואושר אותו ליקוי רפואי ויש הוכחות רפואיות לבעיה, אחוז הנכות מתווסף לסך הכל הכללי, שכולל את כל הליקויים הרפואיים. כלומר אם אדם הוא בעל רגל קטועה ולפי רשימת המבחנים אושרה לו נכות רפואית, יקבל אחוזי נכות בגובה של 80%.

אישור סופי של אחוזי הנכות

לאחר כינוס הועדה ומתן הערכה של אחוזי נכות לפי פירוט הליקויים ניתן אישור סופי לאחוזי הנכות שנקבעו. במקרים מסוימים יקבל אדם את הגמלה לפי האחוזים שנקבעו גם רטרואקטיבית על שנים מסוימות.

במקרים אחרים, יהיה ניתן לעשות שימוש בגמלה כדי לכסות את הגעתה של מטפלת סיעודית וכל טיפול אחר שיש בו צורך עבור אותו אדם.

חשוב לציין שאחוזי הנכות אינם סופיים. לאחר תקופה נוספת שבה המצב הופך להיות קשה יותר, ניתן להגיש דו"ח הרעת מצב שבמסגרתו מתבצעת שוב בדיקה והועדה יכולה להחליט על שינוי אחוזי הנכות של אותו מטופל.

:[banner ]זמינים עבורכם 24 שעות ביממה – 077-7296023[/banner]