ראשי » מרכז המידע של יד לאחיות » העסקת עובד זר

העסקת עובד זר

עובדים זרים מועסקים בעיקר בתחומי הסיעוד, הבנייה והחקלאות וכדי להעסיק עובד זר יש צורך באישור של רשות האוכלוסייה וההגירה. כל הפרטים על העסקת עובד זר אתם מוזמנים לקרא במאמר שלפניכם.

עובדים זרים בשוק העבודה

כניסתו של עובד לישראל והעסקתו מחייבות אישור של שירות התעסוקה ושל משרד הפנים. העסקתם ומיסויים של עובדים זרים מעוגנים בחוקים שונים. כל החוקים מבדילים בין עובדים זרים לעובדים ישראליים.

דיני עבודה לעומת זאת, אינם מבחינים בין העסקת עובד זר להעסקת עובד ישראלי. בדיני עבודה הכוונה היא לשכר מינימום, חופשה שנתית, הסכמים קיבוציים ועוד.

בואו ללמוד עוד על יד לאחיות

תנאי העסקה של עובדים זרים

חוק העובדים הזרים משלב בין שני היבטים לגבי העסקת עובד זר. ההיבט הראשון הוא איסור העסקתם של עובדים זרים שלא על-פי החוק. המטרה הייתה מניעת הגירתם של עובדים זרים ללא היתרים לישראל.

ההיבט השני מתייחס למניעת ניצולם של עובדים זרים על ידי מעסיקיהם. החוק מציב סדרה של דרישות ותנאים בפני מעסיק או חברה מעסיקה כדי להבטיח תנאי עבודה ומחיה הולמים לעובדים הזרים.

מאילו מדינות מגיעים העובדים הזרים?

  • עובדים בענף הסיעוד מגיעים מהודו, נפאל, הפיליפינים וסרי-לנקה.
  • עובדים לענף החקלאות מגיעים מנפאל ומתאילנד.
  • עובדים לענף הבניה מגיעים מתורכיה ומסין.

בשנת 2011 החליטה ממשלת ישראל כי הליך מיון וגיוס עובדים זרים יתבצע רק עם מדינות אשר יש עימן הסכמים בילטרליים, דו-צדדיים. מטרתה של החלטה זו הייתה לחסוך מהעובדים הזרים לשלם דמי תיווך גבוהים כפי שנהוג היה בעבר.

בהמשך גם הוחלט על פיקוח מוגבר על תנאי העסקת עובד זר וגיבוי החלטה זו בחוק העובדים הזרים אשר מעגן את זכויותיהם הסוציאליות.

כיצד מגייסים עובד זר לסיעוד

כאמור, העסקת עובד זר מחייבת קבלת היתר העסקה למעסיק ואישור עבודה לעובד. על המעסיק או מישהו מטעמו לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה לשם קבלת ההיתר. העסקת עובד זר ללא ההיתרים והאישורים הנדרשים היא אסורה.

לאחר קבלת ההיתר אפשר להירשם באחת מהחברות הפרטיות העוסקות בהשמת עובדים זרים בסיעוד. חברות אלו מנפיקות את אשרת העבודה לעובדים הזרים אך באחריותו של המעסיק הישיר לוודא כי לעובד הזר יש אשרת שהיה ושהיא בתוקף ל-18 חודשים ומעלה.

ביטוח לאומי

מעסיק חייב להירשם בביטוח לאומי תוך שבועיים מרגע היותו מעסיק בפעם הראשונה ולהודיע על פתיחת תיק מעסיק עבור העסקת עובד זר. את הטופס ניתן להוריד באתר הביטוח הלאומי. מעסיק של עובד זר לצורך טיפול סיעודי חייב לשלם ביטוח לאומי עבור השכר המשולם לעובד הזר.

שיעור דמי הביטוח הוא 2% מהשכר אשר משולם לעובד. גם במהלך חל"ת חובה על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים. החל מאוגוסט 2022 חייב המעסיק גם לדווח על פרטי העובד ללא קשר לגובה השכר המשולם לו.